پنیر مورد علاقه شما کدام است که با مقداری شراب سفید ، و کدام را با مقداری شراب قرمز جفت کنید؟


پاسخ 1:

پنیر برای من مثل یک چربی است ، من یک غذای معمولی پنیر هستم. در گذشته شراب قرمز و پنیر سخت را با مقادیر اندکی مطابقت می دهم: یک چاقوی پنیر آبی همراه با یک قطعه سیب یا یک مربع کوچک از چدار تیز ایرلندی سفید با یک زردآلو خشک.

من پنیرهای خامه ای نرم مانند Brie را با شراب های سفید مانند Pinot Grigio ، Chardonnays خشک یا متوسط ​​و حتی Reislings شیرین دوست دارم.