بهترین شراب قرمز هند برای تایمر اول کدام است؟ آیا Grover La Reserve برای تایمر اول که انتظار دارد شراب قرمز در قسمت شیرین قرار بگیرد خوب است؟


پاسخ 1:

شراب شیرین را در ابتدا امتحان کنید. شیرینی پوستی از قرمزهای قرمز و سفیدها مانند است

Cabernet Sauvignon

یا

شاردونی

خیلی شیرین

شراب دسر

مانند بندر برای بسیاری از مبتدیان ، شرابهای خشک مانند

Moscato d'Asti

و

پینوت نویر

کالاهای عالی برای شراب هستند.

اگر می خواهید شراب شیرین / شراب قرمز ساخته شده خانگی را اینجا امتحان کنید با ما تماس بگیرید در #insta اطلاعات تماس با آنها به روز شده است