برای بدن بین ودکا ، شکمبه ، ویسکی ، جین ، آبجو ، براندی ، تکیلا و شراب بهترین کدام است؟


پاسخ 1:

مانند ویسکی ، براندی ، اسکاتلندی و کنیاک. اینها برای بدن بهتر است چون آبجو معمولی دارند - کاملاً یک آنتی اکسیدان اما کالری زیادی دارند.

ما دوره انتخاب گسترده ای از صادر کننده شراب و شراب حرفه ای را ارائه می دهیم. اگر احساس می کنید برنامه شراب یا روح دارید که می خواهید توسط آن برنامه ریزی کنید

دوره شراب آنلاین

.


پاسخ 2:

هیچکدام از آنها برای بدن مناسب نیستند. "کدامیک از بهترین هاست" ، پاسخ باید داشته باشد

شراب..

و

جین

بدترین حالت برای بدن است ...

در حالی که

آبجو

در مقایسه با دیگران بسیار مضر نیست ، اما هنوز هیچکدام از آنها برای سلامتی مناسب نیستند ...

اگر سعی کنیم از بدترین حالت تا بدترین وضعیت آنها را ثبت نکنیم ، تفریحگاه باید باشد:

  • جین
  • ودکا
  • تاکیلا
  • براندی
  • ویسکی، نوعی مشروب
  • روم
  • آبجو
  • شراب