کدام شیشه برای شناسایی طعم های موجود در شراب های جوان بهتر خواهد بود: Zalto یا Riedel Vinum extreme؟


پاسخ 1:

هرگز مقایسه این دو لیوان را امتحان نکرده ام. اما ، از آنجا که آموزش و تجربه من با عینک های مزه معمولی بوده است ، نمی توانم از تعصب خود در برابر عینک مخصوص شراب مخصوص استفاده کنم. من از ریدل در مورد موفقیت آنها در بازاریابی تحسین زیادی دارم اما نمی توانم از عادت های قدیمی خود گذشته باشم.