کدام شراب Franzia بهترین است؟ چرا؟


پاسخ 1:

جعبه سیاه به طرز شگفت آور قابل نوشیدن است ... موافقت کرد. اما اینجا چیزی است که شاید شما آن را نشناسید. شراب چارلز شاو (دو یا سه چاک باک) توسط شرکت برانکو ساخته شده است که مالک Franzia است! آنها اساساً همان چیزهایی هستند (بدون افزودنی هایی که در شراب های سرخ شده آنها مشاهده می کنید) به جز اینکه مبلغ کمی بیشتر برای بطری پرداخت می کنید.

تا زمانی که از شراب های دارای شیرین کننده یا آب اضافه شده خودداری کنید ، از کیفیت قابل قبولی برخوردار خواهند بود. یعنی عالی نیست ، اما مطمئناً برای یک کباب خانگی حیاط خلوت قابل نوشیدن است.