کدام یک از شراب های خوب برای بازدید از مزه مزه در منطقه بوردو کدام یک هستند؟


پاسخ 1:

بستگی به تعریف شما از "خوب" دارد. Kirwan ، Franc Mayne و Pape Clement "دوستانه بازدید کننده" هستند (موارد مختلفی از مزه ، کودک و پیک نیک در بعضی موارد). پیچون بارون لونویویل بسیار آمریکایی است (به جلو در استفاده از فناوری ، جدید و براق است) و مارگاکس کلاسیک است. من شخصاً از Margaux به طرز خارق العاده ای لذت می بردم ، اما برای ملاقات باید هفته ها با آنها تماس بگیرید.