از کجا می توانم شراب سفارش دهم؟


پاسخ 1:

شما می توانید شراب خود را از اکثر شراب سازی ها سفارش دهید. بیشتر آنها حمل و نقل می شوند ، اما شما باید بررسی کنید و ببینید که آیا آنها به ایالت شما ارسال می شوند یا خیر. بسیاری از فروشگاه ها در خط هستند که می توانید از آنها سفارش دهید. وارد کنندگان شراب Kermit Lynch جستجو کنید. آنها شراب های تولید شده کوچک از فرانسه و ایتالیا را به شما ارسال می کنند. فروشگاه های شراب زیادی در خط وجود دارد که ممکن است بتوانند به شما ارسال کنند. بستگی به حالت شما دارد