آیا هنگام استفاده مجدد از بطری شراب ، باید از انتهایی که قبلاً در معرض شراب قرار داشت استفاده کنم؟


پاسخ 1:

وقتی چوب پنبه را از بطری شراب خارج می کنید ، قسمت "بالا" باریک تر از قسمت "پایین" است که توسط شراب مرطوب شده است. بنابراین بیشتر افراد چوب پنبه را چرخانده و انتهای کوچک را به عنوان یک موقت موقت داخل بطری قرار می دهند.

بله ، شما می توانید انتهای پایین را دوباره داخل بطری قرار دهید ، اما به یک ابزار پنجه نرم نیاز دارید یا باید بسیار قوی باشید.