چه شراب خوبی با ژامبون پخته شده و تخم مرغ های شیطانی به خوبی جفت می شود؟


پاسخ 1:

بهترین جفت شراب باید شراب های میوه ای باشد. آنها با افزودن نکات شیرینی و اسیدی بودن ، طبیعت شیرین / شور ژامبون را تکمیل می کنند. به نظر من بهترین شراب میوه ای ، Bully Hill Sweet Walter White است

به ویژه به ویژه در رینگلینگ ، بسیاری از شرابهای سفید خشک وجود دارد که به خوبی با تخمهای شکوفه شده و همچنین ژامبون همراه است.

امیدوارم این کمک کند :)