چه شراب در سال 2019 کم ارزش است؟


پاسخ 1:

باید فرض کنم که شما در مورد شراب منتشر شده در سال 2019 صحبت می کنید.

این باید لاسئس فیور قرمز باشد. نوشیدنی شگفت انگیز روزمره ، با استیک پهلو ، مرغ سرخ شده و گوشت خوک BBQ را به همان اندازه خوب کشیده می کند. من آن را با همبرگر و پیتزا هم داشتم.

یک ثانیه نزدیک Scrappy M F. جالب است که بسیار پیچیده است.

هر دو توسط شراب سازان آیداهو ساخته شده اند و هر دو زن هستند. آیداهو برخی از شرابهای شگفت انگیز را دارد که به نظر می رسد در خارج از شمال غربی اقیانوس آرام هیچ کس از آن چیزی نمی داند.