چه نوع چیزهایی واقعاً یک شراب خوب قرمز را خراب می کند؟


پاسخ 1:

گزینه های مختلف است. ذخیره سازی بد با رطوبت و نور باعث از بین رفتن یک بطری خوب شراب می شود. همراه داشتن غذاهای خیلی خطرناک مانند پنیرهای آبی و نرم که باعث می شود طعم تلخی در دهان و دمای پایین خدمات طعم آهن از تانن ها به شما بخورد.

شما در حال شرکت هستید ، در حالی که آنها به شما اختصاص می دهند که یک بطری شراب مناسب را انتخاب کنید و آنها کاملاً علاقه ای به شنیدن تاریخ ندارند و شما را به پایان رساندن یک مونولوگ با خودتان تمام می کنید.