بهترین شراب قرمز زیر 250 دلار چیست؟


پاسخ 1:

در خطر پرتاب برخی از همسایگانم زیر اتوبوس…. صدها و احتمالاً هزاران شراب عالی زیر 100 دلار وجود دارد

و دهها هزار شراب "خوب" زیر 30 دلار.

بهترین شراب وجود ندارد ... شراب شما آن را دوست دارید —- ممکن است یک Cabernet 250 دلار را امتحان کنید و آن را خیلی بزرگ پیدا کنید .... برعکس ، شما ممکن است یک بورگوندی گران قیمت بخرید و آن را به "Light" بیابید

اگر ثروتمند هستید - آنچه دوست دارید را بخرید ... اگر قصد ساخت یک خانه فروش کوچک را دارید ... خریدن چند بطری شراب فانتزی زیبا برای به اشتراک گذاشتن همیشه خوب است ...